ผู้เขียน หัวข้อ: เหตูรำคาญ  (อ่าน 491 ครั้ง)

คนดี

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
เหตูรำคาญ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 04:51:16 pm »
เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าไปดูหน่อยนะครับ ในซอย พรพิพัฒน์(ตรงข้ามกับทอิราวดี2, หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต) แยกที่ 2 เลี้ยว ขวาไปทางทิศตะวันตก มีการที้งเศษผัก และ สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ดินส่วนบุคคล ส่งกลิ่น เหม็น ช่วยจัดการด้วยนะครับ

 พรบ สาธารณสุข 2535 หมวด ๕ เหตุรำคาญ
 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ใน ทำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาบรรดาถนน ทางบกทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้

ช่วยดูให้หน่อยนะครับ